آخرین وضعیت آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

0 9دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آخرین وضعیت آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها تاکید کرد: در حال حاضر اصلاحات لازم در اصول حاکم بر تدوین آئین‌نامه ارتقاء انجام گرفته و در جلسات آتی این شورا جهت ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی‌سازی می‌شود.

به گزارش ایسنا، دکتر برزویی در جلسه یکصدو هشتاد و پنجم شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، پس از جلسه ۱۸۵ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در خصوص ارائه پیش‌نویس سند راهبردی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد: با توجه به اینکه، نهایی‌سازی و تأیید اسناد ملی علوم و فناوری‌های اولویت‌دار از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و در نقشه جامع علمی کشور بر آن تأکید شده است و به جهت هم‌افزایی بازیگران کلیدی حوزه هوش مصنوعی و مشارکت سایر دستگاه‌ها در تدوین سند ملی هوش مصنوعی و به منظور جلوگیری از موازی کاری، مقرر شد ماده واحده‌ای در خصوص تعیین مرجع نهایی‌سازی وتصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران تدوین و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح شود.

دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص موضوع سیاست‌ها، اصول و الزامات حاکم بر آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی گفت: این موضوع در دو جلسه اخیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، جلسات میز آیین‌نامه ارتقاء و جلسات متعدد کارشناسی مطرح شده است و در خصوص این موضوعاتی نظیر لزوم توجه به تنوع مأموریتی، کارکردی و مقتضیات زیرنظام‌های آموزش عالی کشور و موسسات آموزشی و پژوهشی، ارزیابی کیفی و اثربخشی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی، جهت‌دهی پژوهش‌ها و تولیدات علمی کشور به سمت نقش‌آفرینی در حل مشکلات و رفع‌نیازهای اقتصادی، اجتماعی و … کشور از اهم مطالبی بود که در این جلسات مطرح شد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب  فرهنگی، وی افزود: با توجه به این مطالب در این جلسه اصول حاکم بر تدوین آئین‌نامه بر ۶ محور اصلی تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتقاء براساس تفاوت توانمندی‌ها، اثبات صلاحیت و کفایت علمی برای ارتقاء متقاضی، توجه بیشتر به شئون آموزشی، تربیتی و فرهنگی اعضای هیأت علمی، متناسب‌سازی شیوه ارتقاء با ماهیت گروه‌های تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی، گسترش شبکه‌های علمی ملی و بین‌المللی و اتکا بیشتر بر نظامات ارزیابی داخلی متمرکز است که در این جلسه در خصوص آنها بحث و بررسی صورت گرفت.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: با توجه به اهمیت سیاست‌ها، اصول و الزامات حاکم بر آیین‌نامه ارتقاء و استماع نظرات اعضای شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مقرر شد اصلاحات لازم در اصول حاکم بر تدوین آئین‌نامه ارتقاء انجام گرفته و در جلسات آتی این شورا جهت ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی‌سازی شود.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.