اعلام نحوه ارزشیابی دروس دانشجویان کارشناسی ارشد مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور

0 45دستورالعمل جدید اجرایی ارزشیابی دروس دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کارشناسی ارشد مراکز بین المللی قشم و کیش دانشگاه پیام نور اعلام شد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه دانشگاه پیام نور آمده است :

– کلیه ارزشیابی‌های دروس فوق در بازه زمانی امتحانات ۱۱ تا ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعلام شده توسط مدرس به منزله غیبت در جلسه امتحان می‌باشد.

تبصره ۱: مدرس می‌تواند طبق توافق با کلیه دانشجویان در تاریخی قبل از تاریخ بازه امتحانات آزمون را اخذ کند.

تبصره ۲: نوع آزمون (تستی یا تشریحی و یا تستی- تشریحی) توسط مدرس مربوطه تعیین می‌شود.

– برگزاری آزمون پایان نیمسال الزامی است.

– ارزشیابی به صورت غیر متمرکز و روش انجام آن غیرحضوری است و صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی اعلام شده توسط دانشگاه انجام ‌شود و سوالات آزمون توسط مدرس ذیربط طراحی و بارگذاری ‌شود. لذا حفظ سوابق آزمون‌های برگزار شده در سامانه‌های الکترونیکی جهت رسیدگی به اعتراضات احتمالی دانشجویان و یا ارائه به دانشگاه الزامی است.

– پیشنهاد می‌شود سؤالات براساس بودجه‌بندی منبع و با توجه به درجه سختی، متوسط و آسان طراحی شود.

– ارزشیابی‌های مستمر (میان‌ترم با سهم ۸ نمره از ۲۰ نمره ) الزامی بوده و به عهده مدرس مربوطه است.

– مدرس موظف است اطلاعات مربوط به شیوه ارزشیابی خود را اعم از میان ترم و پایان ترم را حداکثر تا تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ به مرکز ذیربط اعلام کند. لازم است شیوه ارزشیابی توسط مدرس و مرکز به روش‌های مقتضی به اطلاع دانشجویان هر درس رسانده شود.

– ارزشیابی الزاماً باید در چارچوب منبع اعلام شده و در راستای اهداف آموزشی درس باشد.

– سرپرست مرکز بین الملل و ستاد امتحانات مراکز کیش و قشم وظیفه راهبری و نظارت بر نحوه ارزشیابی‌ها را برعهده دارد.

– مهلت ثبت نمره اعم از میان‌ترم و پایان ترم مطابق زمانبندی اعلام شده در تقویم آموزشی(۱۱ تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲) دانشگاه‌ است.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.