افتتاح اولین نمایشگاه روایت پیشرفت و خدمات دو ساله دولت مردمی

0 6 اولین نمایشگاه روایت پیشرفت و خدمات دو ساله دولت مردمی  سه شنبه ۲۳ آبان ماه با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور در باغ موزه دفاع مقدس قم افتتاح شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.