انتشار کلید سؤالات آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی/ آغاز فرصت ثبت اعتراض

0 14کلید اولیه سؤالات آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، مرکز سنجش آموزش پزشکی کلید اولیه سؤالات آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی تقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور منتشر کرد. این آزمون در روز پنج‌شنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار شد. فرصت ثبت اعتراض همزمان با کلید اولیه سؤالات آغاز شده است. 

افرادی که درآزمون ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور که حد نصاب نمره را کسب کنند و پذیرفته شوند؛ برای گذراندن یک دوره تکمیلی تحصیلی در دانشگاه‌های داخل کشورمعرفی خواهند شد. 

تعداد شرکت کنندگان آزمون ارتقاءدانش آموختگان داروسازی خارج ازکشور ۷۴ نفر بود. 

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.