انتصاب شورای مرکزی «سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی»

0 36رئیس جهاد دانشگاهی در احکامی نایب‌رئیس، دبیر، نماینده هیات امنا و اعضای شورای مرکزی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی را منصوب کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی، به استناد ماده ۹ اساسنامه سازمان ترویج مطالعه و نشر، مسلمی نایینی در احکامی علیرضا کلانتر مهرجردی (عضو و نایب‌رئیس شورا)، حامد علی‌اکبرزاده (دبیر و عضو این شورا)، کیوان مجیدزاده (عضو و نماینده هیات امنا)،  یعقوب فتح‌اللهی،  عادل پیغامی، محمدحسین ظریفیان یگانه،  جمال رحیمیان و سعید خدیوی را برای مدت سه سال به‌عنوان اعضای شورای مرکزی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی منصوب کرد.

 بر اساس اساسنامه سازمان ترویج مطالعه و نشر، اعضای شورای مرکزی این سازمان شامل رئیس جهاددانشگاهی(رئیس شورای مرکزی)، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی(نایب‌رئیس شورا)، نماینده هیات امنای جهاددانشگاهی، رئیس سازمان (دبیر شورا)، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، دو نفر از معاونان‌ فرهنگی‌ واحدهای فعال در زمینه نشر و فرهنگ مکتوب و دو نفر از صاحب‌نظران حوزه کتاب و نشر (با سوابق علمی و فرهنگی متناسب و اشتهار به آثار مکتوب) هستند.

 انتهای پیام 

Leave A Reply

Your email address will not be published.