انتصاب مشاور رئیس جهاددانشگاهی در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری

0 66رئیس جهاددانشگاهی با صدور حکمی دکتر یوسف حجت را به عنوان مشاور خود در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاد دانشگاهی در حکم انتصاب دکتر یوسف حجت آورده است:

«انتظار دارد تمام مساعی خویش را در جهت توسعه و ارتقاء بیش از پیش فعالیت های جهاددانشگاهی به ویژه در عرصه علم، تحقیقات و فناوری به کار بندید.»

دکتر یوسف حجت دارای مدرک فوق دکترای پژوهشی از مرکز تحقیقات میتسوتویو ژاپن در سال ۱۳۶۷ و دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه توکیو در سال ۱۳۶۶ است.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، وی از سال ۱۳۶۸ عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس است و در سوابق اجرایی او معاونت وزیر صنایع سنگین در سال‌های ۶۹ تا ۷۳، معاون وزارت صنایع در سال‌های ۷۳ تا ۷۵ و نیز معاون آموزش و برنامه‌ریزی سازمان محیط‌زیست در سال‌های ۷۶ تا ۷۸ و معاونت محیط‌زیست انسانی همین سازمان در سال‌های ۷۸ تا ۸۴ و حضور در هیات مدیره چندین شرکت خودرویی به چشم می‌خورد.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.