انجام اقدامات دانش بنیان توسط جهاد دانشگاهی/نقش آفرینی این نهاد در حوزه فناوری‌های پیشرفته

0 8رییس جهاد دانشگاهی در بازدید از سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با اشاره به این که ماهیت اصلی جهاد دانشگاهی انجام کارهای بر زمین مانده و دانش بنیانی است که دیگران در کشور انجام نمی دهند، گفت: در حوزه فناوری های پیشرفته با تکیه بر دانش بنیان بودن می توانیم نقش آفرینی خوبی داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با حضور در سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، در جریان آخرین اقدامات و دستاوردهای مراکز این سازمان قرار گرفت و در نشستی که با رییس و مدیران ارشد سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران داشت، بیان کرد: سازمان علوم پزشکی جهاددانشگاهی تهران همواره در برنامه های مختلف پیشرو بوده است.

وی با تأکید بر اینکه ماهیت اصلی جهاد دانشگاهی انجام کارهای بر زمین مانده و دانش بنیانی است که سایرین در کشور انجام نمی دهند، گفت: یکی از مسائل مهم که باید مد نظر قرار گیرد این است که از تکرار اقداماتی که دستگاه های دیگر انجام می دهند پرهیز کنیم، با توجه به این که ماهیت اصلی اقدامات این نهاد بر پایه مباحث زمینه ای در کشور است، باید بیشتر بر موضوعات دانش بنیان تأکید داشته باشیم. به طور مثال جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی مسئولیت مستقیم ندارد، اما در حوزه فناوری های پیشرفته با تکیه بر دانش بنیان بودن می توانیم نقش آفرینی خوبی داشته باشیم.

رییس جهاددانشگاهی با بیان این که باید اقداماتی که انجام می دهیم اقناعی باشد، گفت: باعث خرسندی است که بسیاری از مراکز پژوهشی این نهاد از سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران سرچشمه گرفته است.

دکتر مسلمی نائینی با تأکید بر شبکه ای عمل کردن مراکز و واحدهای مختلف جهاددانشگاهی اظهار کرد: جهاددانشگاهی یک شبکه است و محدود به تهران نیست و باید ارتباطمان را حتی با شهرستان های کوچک نیز بیشتر تقویت کنیم تا آنها هم قدرتمند شوند.

وی افزود: در ابتدای تشکیل جهاددانشگاهی بیشتر کارها فرهنگی بود و در واقع یک سازمان دانشجویی بود که دانشجویان از این طریق وارد این نهاد می شدند.

رییس جهاددانشگاهی بر ارتباط بیشتر مراکز و واحدهای جهاددانشگاهی با دانشگاه ها تأکید کرد و گفت: برخی مراکز ارتباطات خوبی با دانشگاه ها دارند که باید سعی کنیم این ارتباط بیشتر شده و آن را تقویت کنیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در ادامه این نشست دکتر مسعود حبیبی رییس سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: راه اندازی پژوهشکده بیماری های پستان خدمت ماندگاری برای مردم بود که توسط این سازمان انجام و در ادامه از سازمان جدا شد.

وی افزود: جهادگران این مجموعه با توجه به ظرفیت ارتباط با دانش آموختگان نخبه موفق به راه اندازی مرکز تحقیقات لیزر پزشکی، پژوهشکده زخم و ترمیم بافت، زخم های مزمن و گروه سبک زندگی مبتنی بر پژشکی شدند.

دکتر حبیبی اظهار کرد: با توجه به این که مقام معظم رهبری فرموده اند که همواره علم و دانش باعث افتخار و سربلندی می شود، ما نیز امیدواریم با اقداماتی که انجام می دهیم سهمی در سربلندی کشور داشته باشیم و با تعمیق و گسترش اقداماتمان، ظرفیتی برای ارایه خدمات بیشتر به جامعه و کشور باشیم و سهمی در سربلندی کشور داشته باشیم.

وی گفت: سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران چند مرکز تخصصی دارد که تصمیم داریم معاونت امور درمان را نیز ایجاد کنیم.

در ادامه نشست مدیران ارشد سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گزارشی از اقدامات انجام شده توسط مراکز این سازمان ارایه کردند و از جمله موضوعاتی که بر آن تأکید داشتند هدف گذاری و برنامه ریزی برای توسعه فعالیت فرهنگی دانشجویان در آینده، توسعه اقدامات پژوهشی با رویکرد مبتنی بر علم و افزایش فعالیت های میان رشته ای، گسترش اقدامات در رابطه با ارتقای سلامت در حوزه سالمندی، دوره های آموزشی برگزار شده، بود.

در پایان این نشست نیز رییس جهاددانشگاهی و هیأت همراه از مراکز تحقیقات لیزر پزشکی، شرکت پارس پژوهان یارا، گروه ترمیم نوری، مرکز نوآوری و شکوفایی (منش)، آزمایشگاه تحقیقاتی یارا، مرکز انفورماتیک سلامت و گروه فتوداینامیک سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران بازدید کردند.

پس از این نشست نیز جلسه پرسش و پاسخی با حضور اعضای جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران و رییس جهاددانشگاهی و تعدادی از معاونان این نهاد برگزار شد.

انتهای  پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.