بررسی ساماندهی تولید و تامین نهال در یک نشست تخصصی

0 54نشست تخصصی بررسی ساماندهی تولید و تامین نهال با هدف بررسی و چالش‌های موجود و راهکارهای رفع نیازهای فناورانه این حوزه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، این نشست با توجه به مشکلات موجود در حوزه نهال و نهالستان‌ها و همچنین نیازهای کشور در امر تامین نهال سالم و شناسنامه‌دار، با حضور کاظم خاوازی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، جوادی، جانشین ستاد، کاوند و محمودی، متخصصان حوزه تولید و تامین نهال برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی چون «تببین چالش‌ها و ضرورت‌های اصلی کشور در تولید و توزیع نهال»، «محورهای اولویت‌دار اقتصادی در تامین نهال‌های سالم و شناسنامه‌دار»، «ساماندهی نهالستان‌ها و نهال‌های تولیدی با تکیه بر دانش‌ و فناوری» و «چگونگی حمایت از  ایجاد سایت‌های نگهداری هسته‌های اولیه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در پایان این نشست مقرر شد یک طرح توجیهی در خصوص یکی از گلوگاه‌های اصلی و اولویت‌دار که منجر به جریان اقتصاد دانش‌بنیان در این حوزه خواهد شد، تهیه و برای اقدامات آتی‌ به ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی ارائه شود.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.