تشخیص همزمان ۱۰ آنتی‌بیوتیک در محصولات آبزی با دقت بالا

0 42محققان نشان دادند که با استفاده از نانولوله‌ها و به‌کارگیری آن‌ها در کروماتوگرافی و طیف‌سنجی جرمی، می‌توان با دقت و صحت بالا باقیمانده‌های آنتی‌بیوتیک آمینوگلیکوزید را در محصولات آبزی مشخص کرد.

به گزارش ایسنا، محققان برای تعیین همزمان ۱۰ آنتی‌بیوتیک آمینوگلیکوزید در محصولات آبزی، یک روش کروماتوگرافی مایع با فشار فوق بالا (UHPLC) را ارائه کرده‌اند که با دستگاه طیف‌سنجی جرمی جفت شده است.

این روش می‌تواند با موفقیت با استفاده از طیف‌سنجی جرمی ترکیب شده با کروماتوگرافی با کارایی فوق‌العاده بالا، همزمان ۱۰ آنتی بیوتیک مختلف آمینوگلیکوزید را در محصولات خوراکی آبزی تعیین کند. در این مطالعه، محققان از نانولوله‌های کربنی چند جداره و کروماتوگرافی مایع تبادل یون با حالت مختلط استفاده کردند تا به تجزیه و تحلیل دقیق و کارآمد باقیمانده‌های آنتی‌بیوتیک برسد.

در این روش، نمونه‌ها با استفاده از محلول بافر دی هیدروژن فسفات پتاسیم استخراج  شد و متعاقباً به pH خنثی رسید. سپس از یک کارتریج نانولوله کربنی چند جداره برای استخراج نیمی از نمونه استفاده و ترکیبات هدف بر روی یک ستون تبادل یون حالت مختلط از هم جدا شدند و با استفاده از طیف‌سنجی جرمی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا فرآیند شناسایی انجام شد.

به نقل از ستاد نانو، این روش تازه توسعه یافته مزیت‌های مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل سریع، جداسازی مناسب و پیک‌های تیز را ارائه می‌دهد.

این روش از دقت و صحت بالایی برخوردار بوده و آن را برای تعیین همزمان آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزید در محصولات آبزی مناسب می‌کند. این روش، با تشخیص قابل اعتماد و کمی‌سازی داده‌های مربوط به باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها، به اطمینان‌بخشی ایمنی و کیفیت محصولات آبزی خوراکی از نظر آلودگی آنتی‌بیوتیکی کمک می‌کند.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.