حضور سخنگوی دولت در دانشگاه شهید بهشتی

0 60علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت چهارشنبه ۱۱ مرداد در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی حاضر شد و به پرسش‌های آن‌ها پاسخ داد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.