خبری از سریال رضا عطاران، تعطیلی نمایش فرزاد حسنی

0 10رکورد حضور روزانه مخاطبان در سینما، آغاز یک اکران، حضور ایرانی‌های در جشنواره‌ انگلستان، ماندن مدیر عامل خانه تئاتر، تعطیلی نمایش فرزاد حسنی، تازه‌هایی از سریال رضا عطاران، بیانیه اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات کودک و نوجوان در حمایت از کودکان غزه، معرفی برنده«گنکور»‌، هشداری درباره بناهای تاریخی شیراز، فروش دو نقاشی بعد از ۷۵ سال و ممنوع شدن ساخت هتل در یک شهر از اخبار فرهنگی هنر ۱۷ آبان‌ماه بود.  

Leave A Reply

Your email address will not be published.