دوازدهمین سالگرد عروج شهید حسن طهرانی مقدم

0 9عرفان خوشخو

مراسم دوازدهمین سالگرد عروج شهید حسن طهرانی مقدم عصر پنجشنبه ۱۸ آبان ماه در تالار سوره حوزه هنری تهران برگزار شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.