دولت مکلف به تصویب طرح نظام ملی بهره‌وری در شورای عالی راهبردی برنامه شد

0 14دولت مکلف شد طرح نظام ملی بهره‌وری مشتمل بر هدف‌گذاری کمی، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ب) ماده ۱۱۱ لایحه برنامه هفتم را به شرح زیر تصویب کردند.

ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:

۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.

۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی (شرکت های دانش بنیان) و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.