دومین نشست گفت‌وگوی تولیدکنندگان با رییس‌جمهوری

0 35‏دومین پنجشنبه از ملاقات چهره به چهره رییس‌جمهوری با تولیدکنندگان برای حل مشکلات بخش تولید کشور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.