راه‌اندازی سیستم پیشرفته حوزه کشاورزی دردانشگاه تهران/مزایای دستاورد ایرانی نسبت به ابداع هلندی

0 11


رئیس مرکز فناوری کشاورزی در محیط کنترل‌شده دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران، از طراحی و راه‌اندازی سیستم «فتورایزومستر» در این مرکز طی ۲ ماه آینده خبر داد و گفت: برای این امر تفاهم‌های متعددی با مراکز علمی معتبر دنیا در لهستان، چین، آمریکا و روسیه به امضاء رسیده است تا همکاری‌های علمی در این زمینه میان مرکز فناوری کشاورزی در محیط کنترل شده و مراکز علمی مذکور انجام شود.

ساسان علی نیائی‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، سیستم «فتورایزومستر» را سیستم خودکار غربالگری با توان زیاد بر مبنای فلئورسانس کلروفیل فتوسنتز دانست و خاطرنشان کرد: امروزه به‌واسطه معرفی روش‌های غربالگری با توان زیاد، تحقیقات برای اصلاح را به عصر داده‌های بزرگ سوق داده است.

وی ادامه داد: با این حال، دسترسی به داده‌های فنوتیپی در مقیاس بزرگ به یک مانع مهم برای نیل به این هدف تبدیل شده است.

رئیس مرکز فناوری کشاورزی در محیط کنترل شده دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران، افزود: اهمیت موضوع غربالگری با توان زیاد با محوریت فرآیند فتوسنتز برای اصلاح محصولات به حدی بوده که دولت هلند بودجه ۶۰ میلیون یورویی به دانشگاه واخنینگن برای این موضوع اختصاص داده است.

نیائی‌فرد تصریح کرد: از طرفی وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند از تأمین بودجه مرکز فنوتیپینگ زیست محیطی گیاهی هلند (NPEC) به‌عنوان بخشی از نقشه راه ملی برای زیرساخت‌های علمی در مقیاس بزرگ دولت هلند خبر داده است.

وی گفت: NPEC (مرکز فنوتیپینگ زیست‌محیطی گیاهی هلند) یک پلتفرم کارا را فراهم می‌کند که دانشمندان هلندی و بین‌المللی، تحقیق و توسعه در زمینه غربالگری دقیق با توان عملیاتی زیاد را انجام دهند تا امکان مطالعات عملکرد گیاه در رابطه با عوامل زنده و غیرزنده مرتبط در طیف وسیعی از مقیاس‌ها را فراهم کند.

رئیس مرکز فناوری کشاورزی در محیط کنترل شده دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران، افزود: همچنین بودجه‌ای بیش از ۱۱ میلیون یورو برای ساخت و توسعه سیستم فنوویتور که بر مبنای استفاده از سیستم عکسبرداری فلئورسانس کلروفیل ارزیابی فنوتیپیکی سیستم فتوسنتزی گیاه را با سرعت و در مقیاس زیاد انجام می‌دهد، تأمین مالی شده است تا بدین‌ترتیب بتوان جمعیت فراوانی از گیاهان را در مدت زمان کوتاهی ارزیابی کرد.

نیائی‌فرد خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، ایجاد سیستمی تحت‌عنوان «فتورایزومستر» در مرکز فناوری کشاورزی در محیط کنترل شده در دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفته است. برای این امر تفاهم‌های متعددی با مراکز علمی معتبر دنیا در لهستان، چین، آمریکا و روسیه انجام شده است تا همکاری‌های علمی در این زمینه میان مرکز فناوری کشاورزی در محیط کنترل شده و مراکز علمی مذکور انجام شود.

راه‌اندازی سیستم پیشرفته حوزه کشاورزی دردانشگاه تهران/مزایای دستاورد ایرانی نسبت به ابداع هلندی
سیستم فنوویتور ایجاد شده در دانشگاه واخنینگن هلند

مزایای بیشتر سیستم طراحی‌شده ایرانی در مقایسه با سیستم ابداعی دانشگاه «واخنینگن»

رئیس مرکز فناوری کشاورزی در محیط کنترل شده دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران، تصریح کرد: سیستم طراحی شده که مقدمات ساخت آن آغاز شده است، مزایا و کاربردهای بیشتری نسبت به سیستم ابداع شده در دانشگاه واخنینگن دارد. در سیستم پیشنهادی امکان اعمال تیمارهای آزمایشی بر شاخساره گیاه و در محیط ریشه فراهم شده است که سیستم مذکور را در دنیا منحصر به‌فرد خواهد کرد.

نیائی‌فرد با بیان این‌که ارزیابی جمعیت‌های گسترده گیاهی در مواجهه با شرایط و تنش‌های مختلف محیطی بسیار پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود، افزود: به‌علت تفاوت در زمان، ارزیابی اغلب با دقت کم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این سیستم مراکز علمی داخل کشور را قادر می‌کند که در مدت زمان کوتاه شمار فراوانی نمونه گیاهی را ارزیابی کنند و امکان اعمال تنش‌های مختلف محیطی(بر هم شاخساره و هم بر ریشه) را فراهم می‌کند و از طرفی چون تمام ارزیابی‌ها در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می‌شود، داده‌های حاصل شده کامل قابل اعتماد هستند.

رئیس مرکز فناوری کشاورزی در محیط کنترل شده دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران، یادآور شد: از طرفی سیستم عکسبرداری (غربالگری) بر مبنای سلامت سیستم انتقال الکترون فتوسنتزی گیاه پایه‌گذاری شده است که در حدود ۵۰ داده در ارتباط با سلامت سیستم فتوسنتزی را برای هر نمونه فراهم می‌کند.

راه‌اندازی سیستم پیشرفته حوزه کشاورزی دردانشگاه تهران/مزایای دستاورد ایرانی نسبت به ابداع هلندی
سیستم فتورایزومستر طراحی‌شده و در حال ساخت در مرکز فناوری کشاورزی در محیط کنترل‌شده دانشگاه تهران

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.