راهکارهای ارتقاء اثربخشی نظام علم و فناوری در برنامه‌های توسعه کشور

0 67با هدف هم‌فکری و کمک به فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، با استفاده از شبکه نخبگانی جهاددانشگاهی در سراسر کشور، نشست‌هایی تخصصی با موضوع جایگاه نظام علم و فناوری در تحقق برنامه‌های توسعه کشور و راهکارهای ارتقاء نقش و اثربخشی نظام علم و فناوری در برنامه توسعه و پیشرفت کشور، برنامه‌ریزی و اجرا شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، برنامه‌های توسعه کشور، مسیر حرکت پنج ساله کشور را تعیین می‌کنند و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردارند و ضرورت دارد در مراحل تدوین، اجرا و رصد و پایش، از ظرفیت نخبگانی کشور استفاده شود. 

تجربه کشور در شش برنامه توسعه گذشته نشان می‌دهد که کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌ها محقق شده‌اند و دلایل عدم تحقق برنامه‌های توسعه، نیازمند بررسی دقیق و آسیب شناسی است. شاید یکی از دلایل مهم عدم تحقق برنامه‌های توسعه، واقع بینانه نبودن برخی احکام برنامه است و در صورتی که روند برنامه‌نویسی در ادوار گذشته در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز ادامه یابد، کارکرد برنامه توسعه به عنوان سند تدبیر کشور، تقلیل می‌باید.

به رغم اینکه ایران در ردیف کشورهای با سابقه طولانی در برنامه نویسی محسوب می‌شود، تجربه برنامه‌های توسعه گذشته نشان می‌دهد که برنامه‌های پیشین بیش از آن که برنامه توسعه باشند، نیازهای دستگاه‌ها برای پیشبرد امور جاری بوده‌اند و در چنین شرایطی، تحقق حداقلی برنامه‌های توسعه دور از انتظار نیست.

در همین راستا و با هدف همفکری و کمک به فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، با استفاده از شبکه نخبگانی جهاددانشگاهی در سراسر کشور، نشست‌هایی تخصصی با موضوع جایگاه نظام علم و فناوری در تحقق برنامه‌های توسعه کشور و راهکارهای ارتقاء نقش و اثربخشی نظام علم و فناوری در برنامه توسعه و پیشرفت کشور، برنامه ریزی و اجرا شد.

پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی(ابن سینا)؛ سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه؛ واحدهای سمنان؛ کرمان، قزوین، همدان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گلستان و پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی این نشست‌های تخصصی را برگزار می‌کند که مشروح آن را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.