سهمیه بنزین هیچ تغییری نکرده است

0 50مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه کمبود سوخت نداریم و مردم به شایعات توجهی نکنند، گفت: تمام شایعات مطرح شده در خصوص بنزین صحت ندارد و هیچ تغییری در سهمیه سوخت ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر نژادعلی در خصوص دلیل شلوغی پمپ بنزین‌ها و کاهش کارت‌های سوخت در جایگاه‌های سوخت، اظهار کرد: در ارتباط با توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های عرضه سوخت به میزان مناسب بر اساس برنامه تدارکاتی که از قبل تعیین می‌شود  میزان فرآورده به جایگاه‌ها عرضه می‌شود در حال حاضر هم جایگاه‌ها به میزان مناسب سوخت دارند و میزان ذخیره هم مناسب است.

وی با بیان اینکه کمبود سوخت نداریم و مردم به شایعات توجهی نکنند، تصریح کرد: اطمینان خاطر به مردم می‌دهیم که بنزین به میزان کافی در جایگاه‌ها و انبارهای نفت وجود دارد و تمام شایعات مطرح شده در خصوص بنزین را رد می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه به میزان تعداد خودروهای پلاک‌گذاری شده کارت سوخت شخصی در اختیار مردم وجود دارد و بر اساس مصوبه قانونی موظفیم تحویل بنزین و نفت‌گاز در جایگاه‌ها بر اساس کارت‌های سوختشخصی به مردم تحویل دهیم، گفت: کارت‌های اضطراری را هم در جایگاه‌ها داریم تا اگر مردم به هر دلیلی نیاز پیدا کردند از این کارت‌ها استفاده کند.

نژاد علی با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص بنزین، اظهار کرد: ما به دنبال رسیدن میزان مناسب سوخت به داخل جایگاه‌ها هستیم و عرضه مناسب هم داریم. اما برخی شایعات که مورد تایید نیست موجب تراکم در جایگاه‌ها شده از نظر ما رد شده است. خواهش ما این است مردم به شایعات توجه نکنند.

وی در ادامه داد: به میزان مناسب سهمیه روی کارت‌های مالکان خودرو وجود دارد و هیچ تغییری در سهمیه سوخت افراد ایجاد نشده است. ۶۰ لیتر به قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۵۰ لیتر به قیمت ۳۰۰۰ تومان در کارت سوخت افراد مثل سابق وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه توصیه می‌کنیم مردم از کارت‌های سوخت خودشان استفاده کنند، گفت: کارت‌های اضطراری فقط برای شرایط اضطرار است تا مردم اگر سهمیه خود را به پایان رساندند یا کارت خود را فراموش کردند از این کارت‌ها استفاده کنند.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.