شهر عروسکها / موزهای که با تلاش ۲۵ ساله مدیرانش ساخته شد – خبرگزاری مهر

در ادامه، تحقیقاتِ ماوراطبیعه در خصوصِ این عروسک به این نتیجه رسید که واژههای «عذاب» و «نگرانی» مدام تکرار میشدند و صدای خنده و جیغ از عروسک شنیده میشد. شهردار جدید و تیم جدیدی که وارد شهرداری شدهاند و بر سر کار آمدهاند، دارند سر و سامانی به ملکهایی میدهند که از سمت شهرداری به غیر واگذار شده است. هارولد سراسر دنیا را سفر کرده است و دراینمیان نهتنها چیزهای متعددی را دیده است، بلکه خودش احتمالا دلیلِ وقوعِ دردسرهای متعددی برای صاحبانش بوده است. البته از عروسکی که توسط اِد و لورین وارن، شناختهشدهترین کاراگاهانِ ماوراطبیعهی دنیا کشف و ضبط شده است و بخشی از یکی از پُرفروشترین مجموعه فیلمهای ترسناکِ تاریخ است نیز غیر از این انتظار نمیرود. حتی عروسک­ هایی که می­توان به آنها مایعات داد و سپس آنها را خالی کرد هم مشکلی را ایجاد می­کنند: ممکن است کپک و قارچ درون آنها رشد کند. فروشنده به خریداران هشدار داده بود که هرکسی که عروسک را میخرد نباید حتی جعبهی نقرهای حاوی عروسک را هم باز کند؛ که این عروسک باید دور از دسترس و یک جای پنهان نگهداری شود. اما حتی این کار هم به نتیجه نرسید.

شاید این کار برای جلوگیری از حملهی فیزیکی عروسک در دنیای واقعی کافی بود، اما قادر به متوقف کردنِ عروسک از اذیت کردن زن در خوابهایش نبود. مسیرِ جایگزین اما بدتر از جادهی درهی وبـر از آب درآمد. گرچه گروه دانر بالاخره از کوهستان واساچ جان سالم به در بُرد و به دریاچه نمک یوتا رسید، اما مسیرِ جایگزینِ هیستینگ، آنها را ۱۸ روزِ ارزشمند عقب انداخته بود. پیامرسان چند روز بعد با دستورالعملِ جدیدی از هیستینگ برای دنبال کردن یک مسیرِ دیگر بازگشت. همچنین از آن به همراه عروسکهای چرمی استفاده میشود و به بالی معروف است و این نوع در قرن هجدهم در فرانسه ساخته میشود. پتی رید که این عروسک مشهور به او تعلق داشته، دختر هشت سالهای بود که همراهبا خانوادهاش در گروه دانر حضور داشته است و جان سالم به در بُردنِ کلِ اعضای خانوادهشان به معنای آدمخواری آنهاست.پس از این ماجرا، روزنامهها برای مخفی کردنِ شرم و ننگِ آدمخواری و حفظ کردن چهرهی زیبای جنبشِ مهاجرت به غرب یا از منتشر کردنِ حقایقِ وحشتناک این فاجعه امتناع کردند یا از شدتِ آنها کاستند. اگر از خرید خانه عروسک برای فرزند خود مطمئن نیستید، پس به خواندن ادامه دهید تا بدانید خانههای عروسکی برای کودکان چگونه برای رشد آنها مفید هستند.

از پدیدار شدن یادداشتهایی روی کاغذ پوستی با دستخط بچه در خانه میگویند و تاکید میکنند که آنها در خانه نه مداد دارند و نه کاغذ پوستی. عروسک بازی تمرینی موثر در نگهداری از کودک است. چارلی هم اکنون در یک عتیقهفروشی در ماساچوست است. از جهتهای مختلف. چون هر عروسک یک انسان کوچک شده است که تمام ویژگیهای انسان را دارد. آن فروشندهای که عروسک را به این زن فروخته هم گفته است که عروسکِ وودو واقعا زنده بوده است. سپس، زن تصمیم میگیرد عروسک را با چاقو تکهتکه کند، اما چاقو میشکند.او بالاخره به این نتیجه میرسد که عروسکِ شیطانی را در قبرستانی که به آن تعلق دارد دفن کند. بالاخره زن تصمیم گرفت عروسک را به فرستنده باز پس بفرستد، اما مجددا بسته به خانهی خودش برگشت خورد؛ بسته اما شاملِ یادداشتی میشد که خبر از فوتِ دریافتکننده میداد. شاید تمام آن مهاجران مُرده باشند، اما عروسکِ پتی رید کماکان بهعنوانِ آخرین بازماندهی وحشتِ مردمی است که پس از فرار از کشورِ پدریشان، واقعا اعتقاد داشتند که زندگی جدیدی انتظارِ فرزندانشان را میکشد، اما در عوض با کابوسِ مبارزه برای زندگیشان در شرایطِ سخت پذیرایی شدند. سری عروسکهای المو با رنگ قرمز تندش یکی از پرفروشترین عروسکهای جهان است.

داستانی که وارنها از چگونگی تسخیرشدگی آنابل تعریف کردهاند با مادری که این عروسک را به مناسبتِ تولد دخترِ بزرگسالش دانـا برای او میخرد آغاز میشود. سرانجام در سال 1398 پس از ادغام این دو موزه ارزشمند، فعالیت این مجموعه در قالب یک موزه آغاز شد تا علاوه بر اشاعه صلح و دوستی و همدلی جهانی، یکی از برترین قلمروهای فرهنگی میراث ناملموس، یادمانهای ارزشمند برای بزرگسالان و بازیگاهی جذاب برای کودکان این سرزمین باشد. سروکله عروسک ترسناک چاکی این موجود قاتل، از سال ۱۹۸۸ و با فیلم بازی بچگانه (Child’s Play) شروع شد. اگرچه آنابل در فیلم یک عروسکِ سرامیکِ چینی است که قیافهاش از صد کیلومتری فریاد میزند که این عروسک نه برای بازی دختربچهها، بلکه برای استفاده در فیلمهای ترسناک تهیه شده است، اما عروسک آنابل در دنیای واقعی، یک عروسکِ پارچهای با چهرهای ملایمتر و محبتآمیزتر اما همزمان مشکوکتر است. هارولد یکی دیگر از عروسکهای مشهور در حوزهی عروسکهای تسخیرشده است و همچنین یکی از آنهایی که تاریخِ بلند و بالایی دارند. میانجی پس از ارتباط برقرار کردن با روحِ درونِ عروسک متوجه میشود که او خودش را آنابل هیگینز معرفی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید