عروسک آنابل ؛ ترسناک ترین عروسک های تسخیرشده دنیا – زومجی

گفته میشود این عروسک توسط شرکت اسباببازی سازی معروفی به نام Steiff در آلمان ساخته شده است. این متروها در ایستگاه دروازه دولت توقف دارند و از ایستگاه تا موزه حدود ۲۰۰ متر فاصله است. یکی از این خانوادهها، خانوادهی بومـن بود. خانم اسپینر یکی از کسانی که در زمینه تاثیر بازی بر درک کودک تحقیق کرده است میگوید: «عروسکهای خدمه اعجاب برانگیز wonder crew جایگزین بسیار مناسبی برای صحبتهای کلیشهای و بیهوده گذاشته است. درواقع بعضیها حتی از موی واقعی بچهای که عروسک قرار است به کُپی او تبدیل شود بهعنوانِ موی عروسک استفاده میکنند. ناگهان از بانویی آراویرا کرده به کودکانی شاد تبدیل می شوند. این عروسک از ایتالیا به ایالات متحده سفر کرده و دوباره به ایتالیا برگشته، سراسر اروپا را پشت سر گذاشته تا اینکه درنهایت باری دیگر و اینبار برای همیشه به ایالات متحده برگشته است. بههرحال این تهاجم فرهنگی به این شکل یک واقعیّتی است. وقتی بالاخره این مشکل برطرف شد، جیمز دوباره فرصت بازی کردن با عروسک محبوبش را به دست آورد، اما حداقل از یک چیز مطمئن هستیم: تا حالا شخصیتِ یک برنامه کودک اینقدر ترسناک نبوده است! عروسکِ «باربی پولائو بین» نه به خاطر ظاهرِ فیزیکیاش، بلکه به خاظر قدرتهای ماوراطبیعهای که مردم فکر میکنند دارد، بهعنوانِ یک عروسکِ تسخیرشده معروف است.

اگرچه آنابل در یک جعبهی شیشهای در موزهی ماوراطبیعهی وارنها قرار دارد، اما گفته میشود که نهتنها یک کشیش کاتولیک به خاطر توهین کردن به آنابل، با اتوموبیلش تصادف میکند، بلکه یک مرد جوان هم در جریانِ دیدن از موزهی وارنها، بلافاصله پس از زیر سؤال بُردنِ قدرتِ آنابل، با موتورسیکلتش تصادف میکند و میمیرد. گفته میشود که قدرتهای ماوراطبیعهی این عروسک باربی شاملِ قدرتِ شفا و فراهم کردنِ پرستشکنندگان با ثروتهای بسیار میشود. سازوکارِ خلاقانهی این عروسک به این صورت بود که خریداران میتوانستند اسمِ فرزندشان را با متصل کردنِ آن به کامپیوتر انتخاب کنند. عروسکِ اِلمو از تعداد زیادی عبارتهای پیشفرض بهره میبرد که آنها را با فشردنِ بدنش یا بهطور اتوماتیک براساسِ تنظیماتِ خریداران تکرار میکرد.شخصیسازی عروسک به این معنی بود که والدین میتوانستند کاری کنند تا عروسک در لابهلای عبارتهایش، از اسمِ فرزندِ خودشان برای خطاب کردنِ او استفاده کند. شاید یک عروسکِ پشمیِ نرم و لطیف حتی در صورتی که میزبانِ روحِ شیطانی باشد، بیخطر خواهد بود، اما این حرف به این معنی نیست که حداقل نمیتواند ترس به دلمان بیاندازد.

آنها فکر میکنند که عروسکهایشان، دوستانشان هستند؛ آنها حتی بعضیوقتها تقصیرِ کارهای بدشان را گردنِ عروسکهایشان میاندازند. نهتنها گفته میشود که پوپا خود به خود حرکت میکند، بلکه چیزهای داخلِ همان کُمدی را که در آن نگهداری میشود نیز جابهجا میکند. هنگامی که یک عروسک در حال حرف زدن است، تنها به تکان دادن دهان آن اکتفا نکنید و حرکت بدن را نیز در کنار حرکات دهان پیش بگیرید. انگار عروسک در حال تهدید کردنِ جانِ جیمز براون، صاحبِ دو سالهاش بود. ما در حال حاضر ایدههای زیادی داریم و روی آنها کار میکنیم، ولی بدون داشتن یک مکان مناسب امکان پیاده کردن آنها نیست. یک بار دیگر هم وقتی لـو پس از شنیدن صداهایی از اتاقِ دانا، به آنجا سر میزند، با آنابل که در گوشهی اتاق افتاده بود مواجه میشود و ناگهان توسط چیزی نادیدنی که هفت جای چنگال از خودش روی سینهی لـو به جا میگذارد مورد حمله قرار میگیرد. آنها تأکید می­ کنند که لباس و اکسسوری باید مد روز باشد و به جای انجام فعالیت ­هایی که برای کودکان مناسب هستند، فعالیت ­ها و نقش­های یک نوجوان یا بزرگسال را پیشنهاد می­کنند. پس از اینکه این رویا در سه روز متوالی برای این مرد تکرار میشود، او روز بعد به مغازهی اسباببازیفروشی میرود و با همان عروسکی که در خواب دیده بود مواجه میشود.

عروسکهای شخصیت پولیشی نیز از جمله عروسکهای محبوب در بین کودکان سه سال به بالا میباشد که برگرفته شده از شخصیتهای انیمیشن و گاها فیلمها تولید میشوند در زیر به نمونههای از این عروسکها میپردازیم. همچنین خانواده گفته است که آنها وقتی از کنار کُمدِ پوپا عبور میکنند، بارها صدای ضربه زدن یک نفر روی شیشهی کُمد را شنیدهاند.وقتی آنها متوجه صدا شده و به سمتِ او برمیگردند، متوجه میشوند که دستِ عروسک روی شیشه قرار دارد. ناگهان خانواده بومـن متوجه میشوند که وقتی شکمِ عروسکِ پشمی سرخرنگ را فشار میدهند، عروسک مدام عبارتِ «جیمز را بُکش» را پشت سر هم تکرار میکند. پرستاران از سر دلسوزی موافقت میکنند. درنهایت، کشیش آپارتمانِ پرستاران را متبرکسازی میکند و وارنها هم عروسک را برای محکمکاری با خودشان به خانه میآورند. پس وقتی شما پا در این موزه میگذارید انگار سفری به اقصی نقاط ایران کردهاید؛ از شمال تا جنوب و از شرق به غرب.

دیدگاهتان را بنویسید