فیروزی: انفعال دولت ها در برابر اهانت به قرآن کریم سوال برانگیز است

0 62یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انفعال دولت‌هایی که در کشور آنان هتک حرمت قرآن کریم صورت گرفته سوال برانگیز بوده و کشورهای اسلامی نقش پر رنگی در رویارویی با این اهانت بر عهده دارند.

رحمت الله فیروزی پوربادی در گفت وگو با ایسنا، ضمن محکومیت هتک حرمت قرآن کریم، بیان کرد: اهانت به قرآن کریم یک حرکت سخیف و بسیار زشتی است که صورت گرفته و انفعال دولت هایی که در کشور آنان این هتک حرمت صورت گرفته سوال برانگیز است. همان طوری که مقام معظم رهبری تاکید داشتند قطعا باید با این پدیده زشت برخورد شود.

وی در ادامه اظهار کرد: مسلمانان جهان باید دولت های خود را تحت فشار قرار دهند تا نسبت به این حرکت زشت موضع بگیرند. امروز قرآن کریم که یک کتاب آسمانی بوده و مسلمانان از آموزه‌های آن تبعیت می کنند، مورد اهانت قرار گرفته است. امیدوار هستیم با برخورد جدی جلوی تکرار این موضوع گرفته شود.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشورهای اسلامی نقش پر رنگ‌تری بر عهده دارند. قرآن یک موضوع سیاسی نیست؛ بلکه متعلق به تمام مسلمان است یا دولت‌های حاکم باید با فرد متخلف برخورد کنند یا کشورهای اسلامی با این دولت‌ها قطع ارتباط کنند. مسلمانان اجازه نمی‌دهند تا به قرآن کریم اهانت صورت گیرد.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.