نحوه حمایت از نوپاها در نظام جدید ارزیابی/دلایل حذف شرکت‌ها از لیست دانش‌بنیان‌ها

0 63بر اساس آیین‌نامه جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، در صورتی که شرکت‌ها از نظر کسب و کار و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کنند، به عنوان “شرکت دانش­‌بنیان نوآور” شناخته می‌شوند و در مقابل در صورتی که این شرکت‌ها، شروط لازم را از دست دهند، از لیست شرکت‌های دانش‌بنیان حذف می‌شوند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آیین‌نامه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان؛ شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، شرکت‌های فعال در حوزه تحقیق، طراحی و توسعه کالاها و خدمات فناورانه هستند که هنوز از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی نرسیده‌اند.

این شرکت‌ها در صورت احراز تمامی شرایط زیر به عنوان “شرکت دانش‌بنیان نوپا” تایید می‌شوند:

-شرکت حداقل یک محصول در مقیاس نمونه آزمایشگاهی مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیارهای ماده ۱، ساخته و ارائه کنند.

-شرکت موفق به اخذ گرنت‌های علمی و فناوری یا قراردادهای رسمی پژوهشی با اسناد مثبته تراکنش مالی واقعی از نهادهای دولتی یا مراکز معتبر در موضوع محصول هدف شده است.

-درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد.

– شرکت برنامه رشد خود را ارائه کرده و در فرآیند ارزیابی به تایید دبیرخانه برساند.

طبق ماده یک آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، کالاهای ارائه شده،‌ باید در حال تولید بوده یا حداقل در مقیاس آزمایشگاهی (با قابلیت بررسی فنی)‌ ساخته شده باشند، سطح فناوری محصولات ارائه‌شده باید در حوزه فناوری‌های برتر باشند و شرکت باید در یکی از موارد “طراحی زیرسیستم اصلی کالا و خدمت”، “طراحی یکپارچه‌سازی کالا و خدمت” و “طراحی فرآیند (یا تجهیزات) تولید کالا و خدمت” تسلط داشته باشد.

دکتر رضا اسدی‌فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه احراز معیار “مرحله تولید” برای خدمات مورد ارزیابی، از طریق ارائه مستندات فروش صورت می‌پذیرد، اظهار کرد: در صورتی که شرکت به مدت حداقل ۶ ماه تا زمان ارزیابی دارای حداقل دو شرط از شرایط ذیل باشد، موضوع به عنوان یک محصول دانش‌بنیان پذیرفته می‌شود:

برنامه تحقیق و توسعه متمرکز داشته و حداقل ۵۰ درصد هزینه شرکت صرف تحقیق در توسعه محصول هدف شده باشد.

حداقل ۵۰ درصد از نیروی انسانی شرکت به صورت تخصصی در تحقیقات مرتبط با موضوع، فعالیت داشته است.

وی تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، در صورتی که شرکت دانش‌بنیان فناوری درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی کمتر از ۵۰ میلیارد ریال و شرکت کمتر از ۱۰ نفر نیروی بیمه‌شده تمام وقت داشته باشد، به دسته “شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا” منتقل خواهد شد. در این شرایط شرکت تنها دو سال فرصت دارد تا بتواند مجدداً شرایط “شرکت‌های دانش‌بنیان نوآور” یا “شرکت‌های دانش‌بنیان فناور” را کسب کند.

اسدی‌فرد ادامه داد: این انتقال تنها یک بار انجام شده و در صورت تکرار شرایط فوق یا عدم ارتقاء به دسته بالاتر، شرکت از فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان خارج خواهد شد.

همچنین بر اساس این آیین‌نامه شرکت‌های نوپا لازم است گزارش پیشرفت برنامه رشد خود را به صورت سالانه به دبیرخانه ارائه دهند و پس از گذشت حداکثر ۵ ‌سال از زمان دریافت تاییدیه نوپا، معیارهای “شرکت‌های دانش‌بنیان نوآور” یا “شرکت‌های دانش‌بنیان فناور” را کسب خواهند کرد.

در صورت عدم کسب این معیارها، شرکت از فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان خارج می‌شود.

بنا برتشخیص دبیرخانه، مدت زمان مندرج در این بند، صرفاً تا ۵ سال دیگر و به صورت سالانه بر اساس ارزیابی برنامه رشد شرکت قابل تمدید خواهد بود.

ارتقای دسته شرکت‌های دانش‌بنیان از نوپا به نوآور، نوپا به فناور و نوآور به فناور در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۴ یا ۵ قابل انجام است.

ماده ۴- شرکت‌های دانش‌­بنیان “نوآور”

شرکت‌های فعال در حوزه تولید و توسعه کالاها و خدمات فناورانه و نوآورانه که از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کرده‌اند، در صورت احراز تمامی شرایط زیر به عنوان “شرکت دانش­‌بنیان نوآور” تایید می‌شوند:

۴-۱- شرکت­ دارای تولید تجاری حداقل یک کالا/خدمت دانش‌بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیارهای ماده ۱ باشد.

۴-۲- درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.

۴-۳- شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را  به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند.

۴-۴- سهم فروش کالاها/خدمات دانش­‌بنیان شرکت از فروش کل شرکت کمتر از ۵۰ درصد باشد.

ماده ۵- شرکت‌های دانش­‌بنیان “فناور”

شرکت‌­های فعال در حوزه تولید و توسعه کالاها و خدمات فناورانه که از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کرده‌­اند، در صورت احراز تمامی شرایط زیر به عنوان “شرکت دانش‌­بنیان فناور” تایید می‌شوند:

۵-۱- شرکت­ دارای تولید تجاری حداقل یک کالا/خدمت دانش­‌بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیارهای ماده ۱ باشد.

۵-۲- درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.

۵-۳- شرکت باید حداقل ۱۰ نفر نیروی بیمه‌شده تمام وقت داشته باشد.

۵-۴- سهم فروش کالاها/خدمات دانش‌­بنیان شرکت از فروش کل حداقل ۵۰ درصد باشد.

تبصره ۶- درآمد حاصل از موارد زیر در فروش کالاها/خدمات دانش‌­بنیان، مندرج در بند ۵-۴ این ماده لحاظ نمی‌شوند:

پروژه «مهندسی، پیمانکاری و ساخت» (EPC) که کمتر از ۱۰ درصد از قیمت قرارداد پروژه در بخش طراحی مفهومی و تفصیلی حائز همه معیارهای ماده (۱) باشد.

خدمات تجاری­‌سازی، خدمات آزمایشگاهی و همچنین فرآیندهای حائز شرایط ماده (۱) که منجر به تولید محصولات غیردانش­‌بنیان می‌شوند.

۵-۵- شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.