نمایندگان مجلس هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کردند

0 71نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس، هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس و پس از قرائت قرآن کریم قیام کرده و با در دست داشتن قرآن کریم آیاتی از این کتاب آسمانی را در محکومیت قرآن سوزی و هتک حرمت قرآن کریم، قرائت کردند.

در ادامه نمایندگان شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر دادند.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.