هشدار وزیر دفاع به کشورهای مداخله‌گر در ایران

0 29وزیر دفاع گفت: توصیه و هشدار ما به کشورهای مداخله‌گر این است که از اتهام زنی بی اساس و بحران آفرینی بپرهیزند. هر اقدام آنها به ضرر خودشان‌ تمام می شود.

به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی به‌مناسبت ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با یاد بزرگداشت هزار شهید وزارت دفاع و سه وزیر شهید وزارت دفاع اظهار کرد: یکی از مولفه های قدرت کشور، قدرت دفاعی است. ایران با توجه به پیشرفت های چشمگیری که داشته صاحب قدرت متکی به خداوند است. در مقابل دشمنان در بحران های مختلف هستند و در نهایت استیصال قرار دارند.

وی ادامه داد: ایران انسجام ملی و توانمندی راهبردی در عرصه های مختلف دارد و صاحب نفوذ است. توصیه و هشدار ما به کشورهای مداخله‌گر این است که از اتهام زنی بی اساس و بحران آفرینی بپرهیزند، هر اقدام آنها به ضرر خودشان‌ تمام می شود. ایران حامی صلح و ثبات و مخالف جنگ است. وزارت دفاع پشتیبان قدرت بازدارندگی پایدار کشور است. توانمندی در توان موشکی، پدافندی، رزم زمینی، دریایی، فضایی، جنگ شناختی و جنک الکترونیکی و سایر حوزه ها ما را در تحقق توسعه پایدار یاری رسانده است.

وزیر دفاع با اشاره به فعالیت چشمگیر صنایع دفاعی در حوزه دانش بنیان ادامه داد: ما در خدمت رسانی به مردم موفقیت های زیاد و جهشی داشته و علاوه بر تامین نیازهای نیروهای مسلح، بخش دولتی را هم بهره مند نموده است.

ادامه دارد…

Leave A Reply

Your email address will not be published.