ورناصری: کشورهای اسلامی با سیاستی واحد در برابر هتک حرمت قرآن کریم بایستند

0 58یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود با تشکیل جلسه سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای اسلامی با اتخاذ یک سیاست واحد محکم در برابر هتک حرمت قرآن کریم بایستند.

علیرضا ورناصری در گفت وگو با ایسنا ضمن محکومیت هتک حرمت قرآن کریم، بیان کرد: پرواضح و مسلم است که این قبیل کارها، اقداماتی مذبوحانه‌ای هستند که در ادامه جریان اسلام هراسی کشورهای عمدتا بلوک غربی صورت می‌گیرد. هدف آنها این است تا این موج گرایش به سمت اسلام که از قضا در درون خود کشورهای اروپایی راه افتاده است را مخدوش کرده و  چهره  خشنی را از اسلام نشان دهند. در پیدایش داعش و قبل‌تر از آن نیز در افغانستان همین کار را کردند. ما اینها را در قالب یک زنجیره به هم پیوسته باید ببینیم.

وی در ادامه اظهار کرد: بنگاه های فرهنگی و دستگاه های اطلاعاتی دنیای غرب پشت این اقدامات است. اینکه اهانت قرآن کریم یک اقدام سخیف است که شکی نیست و عقلای کشورهای غربی نیز این موضوع را تایید کردند. هدف اصلی آنها این است که چهره منور اسلام را در بین جوانان منطقه و کشورها مخدوش کنند. قبل از ورود به دنیای جدید نیز خیلی ها تلاش کردند که چهره قرآن را مخدوش کرده و قرآن در دل مردم جای نگیرد اما نه تنها به هدف خود نرسیدند بلکه سبب شد تا قرآن نفوذ بیشتری در دل مردم داشته باشد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرانجام این اقدامات نیز به جایی می رسد که دل ها و افراد بیشتری به سمت قرآن جذب شوند. از طرف دیگر اینها به دنبال اقداماتی شیطنت آمیز هستند تا جنگ بین فرهنگ ها و ادیان را نیز به راه اندازند. در این زمینه ما از خویشتن داری جوامع مسلمان تشکر می کنیم که آگاهانه با این حرکت ها برخورد کردند. در عین حال دیدیم که علمای سایر مکاتب الهی و ادیان الهی نیز این اقدام را محکوم کردند. در این زمینه قطعا باید دستگاه دیپلماسی ما در سطح بین المللی به موضوع ورود کرده و قوی تر از امروز این موضوع را دنبال کند.

وی در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر باید در برخورد با این اقدامات هم با استحکام و هم با یک سیاسی واحدی ورود کرده و تمام ظرفیت نظام در این راستا به کار گرفته شود. از طرف دیگر سازمان کنفرانس اسلامی در این زمینه یک وظیفه جدی بر عهده دارد. تاکنون آنطور که باید سازمان کنفرانس اسلامی آنطور که باید نسبت به این موضوع ورود پیدا نکرده است. فلذا می طلبد که کشورهای اسلامی با اتخاذ یک سیاست واحد محکم با موضوع اهانت به قرآن کریم برخورد کنند اگر با صف واحد و سیاست واحد با عاملان اهانت به قرآن کریم برخورد شود،  قطع به یقین در جلوگیری از تکرار این اقدامات موثر واقع خواهد شد.

انتهای پیام

Leave A Reply

Your email address will not be published.