ویدیو / روایتی از سال‌ها دروغ و سانسور

0 26


ویدیو / روایتی از سال‌ها دروغ و سانسور

سخنان سیدابراهیم رییسی در سفر به نیویورک توجه اذهان عمومی را در جهان برانگیخت. تاکید رییس دولت سیزدهم در سخنرانی خود در قلب امریکا به مواردی مانند حقوق بشر امریکایی، قرار داشتن بزرگترین زندان زنان در آمریکا و سانسورهای رسانه‌ای کشورمان در فجایعی مانند بمباران شیمیایی سردشت و تحریم پانسمان بیماران پروانه‌ای درصدر توجهات قرار گرفت. در این گزارش ویدیویی فقط بخشی از نکات قابل توجه سانسورهای آمریکایی نسبت به ظلم‌های رخ داده در سطح جهان را مشاهده می‌کنید.

تدوینگر: محمدرضا زمانیان

Leave A Reply

Your email address will not be published.