ویدیو/ شب ۲۳ ماه مبارک رمضان در سامرا

0 5زائرین حرمین عسکریین در سامرا در شب ۲۳ ماه مبارک رمضان به عزاداری و برگزاری مراسم شب احیا پرداختند

تصویربردار: محمد تیموری / تدوینگر: امین نصراللهی

Leave A Reply

Your email address will not be published.