ویدیو / پاسخ مردم به «تحریم محرم»

0 51


ویدیو / پاسخ مردم به «تحریم محرم»

شکل‌گیری کمپین‌هایی با عنوان «تحریم محرم»، «سیاه نپوشید»، «نذری ندهید»، «نذری نخورید»، «به حسینیه نروید» و «در هیات‌ها دیده نشوید»در طول محرم امسال، بستری برای قبح‌شکنی و توهین به امام حسین (ع) راه انداخته بود، اقدامی که هدفش تحریک جوانان به ویژه دختران و زنان ایرانی برای پشت کردن به هویت ایرانی-اسلامی خود و ارزش‌هایشان بود. با این وجود ملت ایران ثابت کرد که حب حسین محور وحدت آنهاست و این کینه دشمنان از امام حسین (ع) رسوا کننده نیات پلید و شوم آن‌هایی است که به واسطه حمله به ارزش‌های هویتی صدها ساله ایرانیان قصد دارند به نظام اسلامی ضربه بزنند.

تدوینگر: محمدرضا زمانیان

Leave A Reply

Your email address will not be published.