ویدیو / چرا جنسیت بیشتر ربات‌ها زنانه است؟

0 52


ویدیو / چرا جنسیت بیشتر ربات‌ها زنانه است؟

به طور معمول زمانی که به هوش مصنوعی یک شکل انسان‌نما می‌دهیم، معمولاً رباتی با ویژگی‌های زنانه را انتخاب می‌کنیم. برخی متخصصان حوزه رباتیک معتقدند علت استفاده از این جنسیت در ساخت ربات‌هابه دلیل ترجیح زنان در استفاده از صدای هم‌جنس خودشان است، مردان نیز بیشتر صدای زنانه را ترجیح می‌دهند و حتی برخی معتقدند کودکان نیز با صدای زنانه ارتباط بهتری برقرار می‌کنند. البته متخصصان دیگری نیز هستند که علت را در ابعاد جنسیت‌گرایانه می‌بینند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / گوینده و تدوینگر: رها صلاحی مقدم

Leave A Reply

Your email address will not be published.