پادکست/ بسته انتخاباتی ایسنا؛ اصلاح‌طلبان در شوک رودررویی با اصلاح‌طلبان!

0 20


پادکست/ بسته انتخاباتی ایسنا؛ اصلاح‌طلبان در شوک رودررویی با اصلاح‌طلبان!

اصلاح‌طلبان هنوز در شوک مواجهه جریان تندرو و جریان معتدل درون این جریان قرار دارند تا جایی که برخی چهره‌های این جریان سعی کردند بیانیه ۱۱۰ فعال اصلاح‌طلب رو به عدم رویایی دو طیف تفسیر کنند.

                        

Leave A Reply

Your email address will not be published.