گاهی عروسک ها هم معلول به دنیا می آیند! – شما کارآفرین این گزارش باشید

بخشِ ترسناکِ ماجرا بعد از به پایان رسیدنِ باتری عروسک آغاز میشود. پوزخندِ شرورانهای روی صورتش دیده میشود. یک کاراگاهِ ماوراطبیعه که تمرکزِ ویژهای روی عروسکهای تسخیرشده دارد، عروسکِ پوپا را «تسخیرشده» خطاب کرده است. او بر اثر سقوط از یک پرتگاه میمیرد. اگرچه آنابل در یک جعبهی شیشهای در موزهی ماوراطبیعهی وارنها قرار دارد، اما گفته میشود که نهتنها یک کشیش کاتولیک به خاطر توهین کردن به آنابل، با اتوموبیلش تصادف میکند، بلکه یک مرد جوان هم در جریانِ دیدن از موزهی وارنها، بلافاصله پس از زیر سؤال بُردنِ قدرتِ آنابل، با موتورسیکلتش تصادف میکند و میمیرد. نهتنها گفته میشود که پوپا خود به خود حرکت میکند، بلکه چیزهای داخلِ همان کُمدی را که در آن نگهداری میشود نیز جابهجا میکند. اما دومین داستان ادعا میکند که وقتی والدینِ دخترِ آلمانی توسط سربازانِ ژاپنی دستگیر میشود، اگرچه دخترشان فرار میکند، اما زیاد دوام نمیآورد. با آن ها سخن می گویند و داستان تعریف می کنند و هنگام خواب برای آنها قصه می گویند.

ارزش فرهنگی عروسک نیز به همین برقراری رابطه احساسی است که در بازتولید نظام معنایی دنیای بزرگسالان، فرهنگ جوامع را به صورت مستمر و البته ناخودآگاه وارد عرصه تعاملات کودکان با دنیای پیرامون می کند. وقتی سربازانِ آلمانی حمله میکنند، دختر در یک غار پناه میگیرد و آنجا از گرسنگی تلف میشود. چه میشود اگر عروسک جان گرفته و صاحبش و ساکنان خانه را وحشتزده کند؟ بچهمدرسهایها قسم میخورند که پدیدار شدن و ناپدید شدنِ عروسک را در پشتِ پنجره دیدهاند و از خانه دوری میکردند. مرد عروسک را میخرد و آن را در معبدِ دخترِ آلمانی، جایگزینِ گلدان میکند. تا همین چند سال پیش، یک گلدان بهعنوانِ نماد دخترِ آلمانی در معبد قرار داشت. اما در سال ۲۰۱۷، یک مردِ جزیرهنشین رویای دخترِ سفیدپوشی را میبیند که او را به سمتِ یک مغازهی اسباببازیفروشی و عروسکِ باربی داخلش هدایت میکند. شرکتِ فیشر-پرایس، تولید کنندهی اسباببازی در واکنش به این خبر گفت که یک عروسکِ جایگزین به خانواده بومن داده خواهد شد و این مسئله را بررسی میکنند تا دیگر اِلموهای مشکلدار احتمالی را از بازار جمعآوری کنند. عروسکها بهطور قابلتوجهی بیش از یک اسباببازی هستند.

این عروسک قدمتی بیش از نیم قرن دارد و گفته شده آغازگر هنرهای لوطیگری و مطربی با این عروسک بوده است. عروسکِ «تیکل می اِلمو» یا «اِلمویِ منو قلقلک بده» براساس برنامه کودکِ بسیار محبوبِ «خیابان سسمی» (Sesame Street) ساخته شده بود و بیش از یک دهه قبل، به موفقیتِ بزرگی دست پیدا کرد؛ این عروسک آنقدر محبوب بود که خیلی از پدر و مادرها خودشان را میکُشتند تا یکی از آنها را گیر بیاورند و بهعنوانِ هدیهی کریسمس به بچههایشان بدهند. وقتی بالاخره این مشکل برطرف شد، جیمز دوباره فرصت بازی کردن با عروسک محبوبش را به دست آورد، اما حداقل از یک چیز مطمئن هستیم: تا حالا شخصیتِ یک برنامه کودک اینقدر ترسناک نبوده است! امروزه متنوع ترین اسباب بازی ها را متناسب با هر سلیقه ای می توانید بیابید. با یادگیری مهارت های اجتماعی در سنین پایین، کودکان مسئولیت پذیری را نیز یاد می گیرند. بعدها معبدی به یاد و خاطرهی او توسط روستایان ساخته میشود. یکی از داستانها ادعا میکند که پیش از جنگ جهانی دوم، یک زوجِ آلمانی در این جزیره زندگی میکردند.با آغاز جنگ، مرد به ارتش فراخوانده میشود و خانه را به اجبار ترک میکند. درنهایت، کشیش آپارتمانِ پرستاران را متبرکسازی میکند و وارنها هم عروسک را برای محکمکاری با خودشان به خانه میآورند.

پس، معامله را به هم میزند و با عروسک به خانه برمیگردد. به دنبال عروسکهایی باشید که لوازم جانبی زیادی دارند تا به بازیهای وانمودی کودک کمک کنند و تخیل آنها را فعال نگه دارند. برای مثال دختر بچه ها دوست دارند اغلب اوقات عروسکهای خود را بشویند ، موهایشان را شانه بزنند، آن ها را بنشانند یا در کنار خود بخوابانند، همه ی این ها سبب می شود که کودک بتواند از عروسک، به عنوان یک دست ورزی مناسب استفاده کند و مهارت خود را در این زمینه نیز افزایش دهد . شاید یک عروسکِ پشمیِ نرم و لطیف حتی در صورتی که میزبانِ روحِ شیطانی باشد، بیخطر خواهد بود، اما این حرف به این معنی نیست که حداقل نمیتواند ترس به دلمان بیاندازد. آنها فکر میکنند که عروسکهایشان، دوستانشان هستند؛ آنها حتی بعضیوقتها تقصیرِ کارهای بدشان را گردنِ عروسکهایشان میاندازند. ان ها معممولا در هنگام بازی با عروسکها و انجام دادن کارهای آن ها از قبیل حمام کردن و تعویض لباس و … سعی کنید بجای تعداد عروسکهای بیشتر از یک عروسک با کیفیت استفاده کنید که با خیال راحت در اختیار کودک قرار داد تا بازی کند.

دیدگاهتان را بنویسید