گاهی عروسک ها هم معلول به دنیا می آیند! – شما کارآفرین این گزارش باشید

بخشِ ترسناکِ ماجرا بعد از به پایان رسیدنِ باتری عروسک آغاز میشود. صاحبِ پوپا برای نوههایش تعریف میکرد که این عروسک قادر به فکر کردن است. اگرچه کِری در ابتدا عروسک را در اتاقِ پذیرایی رها میکند و به اتاق خواب میرود تا بخوابد، اما او که نمیتوانست دست از فکر کردن به عروسکی که فاصلهی نه چندان دوری از او داشت بخوابد، بلند میشود، عروسک را در یک کیسه میگذارد و آن را به زیرزمینِ خانه منتقل میکند.کِری بعدا تصمیم گرفت که عروسک را بفروشد و با کمال میل خوشحال بود که میتواند از سوغاتی خانهی جنزدهی انتهای خیابان خلاص شود. خانههای عروسکی لوازم جانبی مختلفی دارند تا کودک شما را درگیر خود کنند و در عین حال او را به فکر خلاقانه ترغیب کنند. اما به محض اینکه شنیدمش، یکجورهایی نگران شدم».بدتر اینکه ملیسا بلافاصله متوجه میشود که پسرش هم در حال تکرار کردنِ عبارتِ ترسناکی که عروسک میگفت است: «جیمز را بکش!

ملیسا بومن، مادرِ جیمز در اینباره گفته است: «این چیزی نبود که آدم واقعا انتظار داشته باشه از دهان یک اسباببازی بشنوه. چه میشود اگر دوستانِ بیحرکت و ساکتِ پارچهای و پلاستیکی بچهها واقعا تقصیرکار باشند؟ اگر میخواهید که اندازه عروسک تقریبا ۱٫۴ برابر شود، آن را روی کاغذ A3 پرینت بگیرید. کلمه عروسک چینی برای این عروسک به دلیل مواد استفادهشده در ساخت آن است. این عروسکها به دلیل ساختار ظاهری آنها مورد توجه دختران قرار میگیرد و از اصلیترین اسباب بازی های دختران نیز به شمار میروند. کِری، عروسک را زیر بغل میگیرد و آن را به خانه میآورد. شاید جنازهای که چیزی جز چند تکه استخوان از آن باقی نمانده است؛ شاید هم یک راهِ مخفی به یک اتاقِ زیرزمینی مرموز. گرد و غبار سنگینی که در طولِ سالها جمع شده بودند به هوا برخاستند. ناگهان خانواده بومـن متوجه میشوند که وقتی شکمِ عروسکِ پشمی سرخرنگ را فشار میدهند، عروسک مدام عبارتِ «جیمز را بُکش» را پشت سر هم تکرار میکند.

او شبانه برای گشتوگذار به این خانه سر میزند و متوجه میشود که درِ زیرزمینِ خانه باز است. تربیت درست باعث شده است تا پسران به این توانایی برسند. یکی از این خانوادهها، خانوادهی بومـن بود. یکی دیگر از موهبت هایی که می تواند در جریان ارتباط با عروسکها برای کودکان به دست بیاید این است که آن ها می توانند به کمک آن ها یاد بگیرند که چگونه ارتباط های اجتماعی موثری برقرار کنند و چگونه می توانند روحیات عاطفی خود را از دنیا و افراد دور و بر خود افزایش دهند. کری والتون به این نتیجه رسید که حالا فرصتِ ایدهآلی برای این است تا بالاخره با وحشتِ دورانِ کودکیاش مواجه شود. پس از اینکه این رویا در سه روز متوالی برای این مرد تکرار میشود، او روز بعد به مغازهی اسباببازیفروشی میرود و با همان عروسکی که در خواب دیده بود مواجه میشود. از آن غیرمنتظرهتر روحِ شیطانی عروسک بود که هرکسی که با آن مواجه میشد (چه انسان و چه حیوان) را دچار تشنج میکرد. صاحبِ اصلی پوپا از پنج یا شش سالگی در دههی ۱۹۲۰ تا زمان مرگش در ژوئیه ۲۰۰۵، از این عروسک نگهداری میکرد.

این روزها پسرِ جولیان از این جزیرهی مورمورکننده نگهداری میکند. خیلی زود سروکلهی یک عروسکِ شناور روی آب هم پیدا شد.رویارویی دون جولیان با این صحنه، مسیرِ زندگیاش را تغییر داد و شکلِ جزیره را در سالهای آینده متحول کرد. دقیقا به خاطر همین است که وقتی شخصی به اسم کِری والتون به زیر یک خانهی متروکه سرک کشید، آخرین چیزی که فکرش را میکرد، یافتنِ یک عروسکِ چوبی دستسازِ ۲۰۰ ساله بود. از مشهورترین عروسک های پلاستیکی میتوان به عروسک باربی، عروسک بیبی بورن (عروسک نوزادی)، عروسک دختر کفشدوزکی و عروسک السا و آنا اشاره کرد. در سکانسی از فیلم که مخزن مدارک اداره پلیس لاکپورت به نمایش درمیآید، در این مخزن میتوانید وسایل مشهورترین قاتلان سینمایی معاصر را تماشا کنید. عروسکِ اِلمو از تعداد زیادی عبارتهای پیشفرض بهره میبرد که آنها را با فشردنِ بدنش یا بهطور اتوماتیک براساسِ تنظیماتِ خریداران تکرار میکرد.شخصیسازی عروسک به این معنی بود که والدین میتوانستند کاری کنند تا عروسک در لابهلای عبارتهایش، از اسمِ فرزندِ خودشان برای خطاب کردنِ او استفاده کند. انتخاب عروسکهای متنوع و ساده بهجای عروسکهای مد روز ممکن است طیف وسیعی از کودکان را به بازی با آنها ازجمله پسران ترغیب کند.

دیدگاهتان را بنویسید